AutomationProperties.ControlType Właściwość

Definicja

Zwraca element, który jest AutomationControlType zautomatyzowany.

public:
 property System::Windows::Automation::Peers::AutomationControlType ControlType { System::Windows::Automation::Peers::AutomationControlType get(); };
public System.Windows.Automation.Peers.AutomationControlType ControlType { get; }
member this.ControlType : System.Windows.Automation.Peers.AutomationControlType
Public ReadOnly Property ControlType As AutomationControlType

Wartość właściwości

AutomationControlType

Dotyczy