IVsFullTextScanner.CloseFullTextScan Metoda

Definicja

Zamyka bufor do skanowania.

public:
 int CloseFullTextScan();
public:
 int CloseFullTextScan();
int CloseFullTextScan();
public int CloseFullTextScan ();
abstract member CloseFullTextScan : unit -> int
Public Function CloseFullTextScan () As Integer

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z textmgr. idl:

HRESULT IVsFullTextScanner::Close FullTextScan();  

Wielokrotne zapisywalne implementacje buforu CloseFullTextScan umożliwiają ponowne zapisywanie w buforze.

Dotyczy