IDirectiveProcessor.StartProcessingRun(CodeDomProvider, String, CompilerErrorCollection) Metoda

Definicja

Uruchamia przerobienie przetwarzania dyrektywy.

public:
 void StartProcessingRun(System::CodeDom::Compiler::CodeDomProvider ^ languageProvider, System::String ^ templateContents, System::CodeDom::Compiler::CompilerErrorCollection ^ errors);
public void StartProcessingRun (System.CodeDom.Compiler.CodeDomProvider languageProvider, string templateContents, System.CodeDom.Compiler.CompilerErrorCollection errors);
abstract member StartProcessingRun : System.CodeDom.Compiler.CodeDomProvider * string * System.CodeDom.Compiler.CompilerErrorCollection -> unit
Public Sub StartProcessingRun (languageProvider As CodeDomProvider, templateContents As String, errors As CompilerErrorCollection)

Parametry

languageProvider
CodeDomProvider
templateContents
String

Zawartość przetwarzanego szablonu.

errors
CompilerErrorCollection

Kolekcja, w której mają być zgłaszane błędy przetwarzania w programie.

Dotyczy