CancellationTokenExtensions Klasa

Definicja

Rozszerzenia CancellationToken .

public ref class CancellationTokenExtensions abstract sealed
public static class CancellationTokenExtensions
type CancellationTokenExtensions = class
Public Module CancellationTokenExtensions
Dziedziczenie
CancellationTokenExtensions

Metody

CombineWith(CancellationToken, CancellationToken)

Tworzy nową CancellationToken , która została anulowana po anulowaniu dowolnego zestawu innych tokenów.

CombineWith(CancellationToken, CancellationToken[])

Tworzy nową CancellationToken , która została anulowana po anulowaniu dowolnego zestawu innych tokenów.

Dotyczy