DispatcherExtensions Klasa

Definicja

Metody rozszerzające dla WPF w Dispatcher celu zapewnienia lepszej współdziałania z JoinableTaskFactory .

public ref class DispatcherExtensions abstract sealed
public static class DispatcherExtensions
type DispatcherExtensions = class
Public Module DispatcherExtensions
Dziedziczenie
DispatcherExtensions

Metody

WithPriority(JoinableTaskFactory, Dispatcher, DispatcherPriority)

Tworzy JoinableTaskFactory harmonogram pracy z określonymi Dispatcher i DispatcherPriority .

Dotyczy