FileNameAttribute(String) Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie atrybutu.

public:
 FileNameAttribute(System::String ^ fileName);
public:
 FileNameAttribute(Platform::String ^ fileName);
 FileNameAttribute(std::wstring const & fileName);
public FileNameAttribute (string fileName);
new Microsoft.VisualStudio.Utilities.FileNameAttribute : string -> Microsoft.VisualStudio.Utilities.FileNameAttribute
Public Sub New (fileName As String)

Parametry

fileName
String

Rozszerzenie pliku.

Wyjątki

fileName ma wartość null lub jest pusty.

Dotyczy