IWorkspaceSettingsPersistance.Commit Metoda

Definicja

Powiadom o pomyślnym zapisaniu dla tego zakresu. Wymagany, jeśli autozatwierdzenie miało wartość FAŁSZ, w przeciwnym razie zamknięcie zakresu spowoduje anulowanie całej transakcji zapisu. Używane przez funkcje, które muszą zapisywać wiele powiązanych właściwości, gdy częściowe trwałość może spowodować niespójne wyniki.

public:
 void Commit();
public:
 void Commit();
void Commit();
public void Commit ();
abstract member Commit : unit -> unit
Public Sub Commit ()

Dotyczy