RegistryKey.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez bieżące wystąpienie klasy RegistryKey.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Uwagi

Po Dispose zakończeniu połączenia użyj polecenia RegistryKey. Metoda Dispose pozostawia RegistryKey obiekt w stanie bezużytecznym. Po wywołaniu Disposemetody należy zwolnić wszystkie odwołania do RegistryKey modułu , aby moduł odśmiecania pamięci mógł odzyskać pamięć zajmowaną przez RegistryKey moduł.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oczyszczanie niezarządzanych zasobów i Implementowanie metody Dispose.

Uwaga

Przed wydaniem ostatniego odwołania do elementu należy zawsze wywołać metodę Dispose RegistryKey. W przeciwnym razie zasoby, których używasz, nie zostaną zwolnione do momentu wywołania RegistryKey metody obiektu przez moduł odśmiecniania Finalize pamięci.

Dotyczy