RegistryKey.Finalize Metoda

Definicja

Zamyka klucz i opróżnia go na dysk, jeśli zawartość została zmodyfikowana.

!RegistryKey ()
~RegistryKey ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Dotyczy