SimulatorClient.SendRemoteAction(RemoteSessionActionType) Metoda

Definicja

Wysyła określony RemoteSessionActionType do sesji symulatora. Obecnie jest obsługiwana tylko RemoteActionType. StartScreen.

public:
 virtual void SendRemoteAction(Microsoft::Windows::Simulator::Client::RemoteSessionActionType remoteActionType);
public void SendRemoteAction (Microsoft.Windows.Simulator.Client.RemoteSessionActionType remoteActionType);
abstract member SendRemoteAction : Microsoft.Windows.Simulator.Client.RemoteSessionActionType -> unit
override this.SendRemoteAction : Microsoft.Windows.Simulator.Client.RemoteSessionActionType -> unit
Public Sub SendRemoteAction (remoteActionType As RemoteSessionActionType)

Parametry

remoteActionType
RemoteSessionActionType

Typ akcji zdalnej do wysłania do sesji symulatora.

Implementuje

Wyjątki

Zgłaszany, jeśli wartość remoteActionType nie jest RemoteActionType. StartScreen.

Dotyczy