BulletChrome.BorderBrushProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności BorderBrush.Identifies the BorderBrush dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ BorderBrushProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty BorderBrushProperty;
 staticval mutable BorderBrushProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly BorderBrushProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy