CodeNamespaceImportCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CodeNamespaceImportCollection klasy.Initializes a new instance of the CodeNamespaceImportCollection class.

public:
 CodeNamespaceImportCollection();
public CodeNamespaceImportCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy