CodeNamespaceImportCollection.Clear Metoda

Definicja

Czyści kolekcję elementów członkowskich.Clears the collection of members.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Dotyczy