CodeDomProvider Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CodeDomProvider.Initializes a new instance of the CodeDomProvider class.

protected:
 CodeDomProvider();
protected CodeDomProvider ();
Protected Sub New ()

Dotyczy