TempFileCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Pobiera moduł wyliczający, który może wyliczyć członków kolekcji.Gets an enumerator that can enumerate the members of the collection.

public:
 System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator, który zawiera elementy członkowskie kolekcji.An IEnumerator that contains the collection's members.

Implementuje

Dotyczy