TempFileCollection.ICollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów zawartych w kolekcji.Gets the number of elements contained in the collection.

property int System::Collections::ICollection::Count { int get(); };
int System.Collections.ICollection.Count { get; }
System.Collections.ICollection.Count
 ReadOnly Property Count As Integer Implements ICollection.Count

Wartość właściwości

Liczba elementów zawartych w słowniku ICollection.The number of elements contained in the ICollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie TempFileCollection jest rzutowane na interfejs ICollection.It can be used only when the TempFileCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też