TempFileCollection.TempDir Właściwość

Definicja

Pobiera tymczasowy katalog do przechowywania plików tymczasowych w programie.Gets the temporary directory to store the temporary files in.

public:
 property System::String ^ TempDir { System::String ^ get(); };
public string TempDir { get; }
member this.TempDir : string
Public ReadOnly Property TempDir As String

Wartość właściwości

Katalog tymczasowy do przechowywania plików tymczasowych.The temporary directory to store the temporary files in.

Dotyczy