DictionaryEntry.Deconstruct(Object, Object) Metoda

Definicja

Dekonstrukcjauje bieżące DictionaryEntry .Deconstructs the current DictionaryEntry.

public:
 void Deconstruct([Runtime::InteropServices::Out] System::Object ^ % key, [Runtime::InteropServices::Out] System::Object ^ % value);
public void Deconstruct (out object key, out object? value);
public void Deconstruct (out object key, out object value);
member this.Deconstruct : obj * obj -> unit
Public Sub Deconstruct (ByRef key As Object, ByRef value As Object)

Parametry

key
Object

Klucz bieżącego elementu DictionaryEntry .The key of the current DictionaryEntry.

value
Object

Wartość bieżącej DictionaryEntry .The value of the current DictionaryEntry.

Dotyczy