AttributeCollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje kolekcję do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu.Copies the collection to an array, starting at the specified index.

public:
 virtual void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
override this.CopyTo : Array * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As Array, index As Integer)

Parametry

array
Array

ArrayDo kopiowania kolekcji.The Array to copy the collection to.

index
Int32

Indeks do uruchomienia.The index to start from.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też