Component Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Component.Initializes a new instance of the Component class.

public:
 Component();
public Component ();
Public Sub New ()

Dotyczy