IConfigurationSystem.Init Metoda

Definicja

Używany do inicjalizacji.Used for initialization.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void Init();
public void Init ();
abstract member Init : unit -> unit
Public Sub Init ()

Dotyczy