SettingsPropertyValueCollection.Add(SettingsPropertyValue) Metoda

Definicja

SettingsPropertyValue Dodaje obiekt do kolekcji.Adds a SettingsPropertyValue object to the collection.

public:
 void Add(System::Configuration::SettingsPropertyValue ^ property);
public void Add (System.Configuration.SettingsPropertyValue property);
member this.Add : System.Configuration.SettingsPropertyValue -> unit
Public Sub Add (property As SettingsPropertyValue)

Parametry

Wyjątki

Podjęto próbę dodania elementu do kolekcji, ale kolekcja została oznaczona jako tylko do odczytu.An attempt was made to add an item to the collection, but the collection was marked as read-only.

Dotyczy