DataSet.Initialized Zdarzenie

Definicja

Występuje po zainicjowaniu DataSet.Occurs after the DataSet is initialized.

public:
 virtual event EventHandler ^ Initialized;
public event EventHandler Initialized;
member this.Initialized : EventHandler 
Public Custom Event Initialized As EventHandler 

Implementuje

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat IsInitialized.For more information, see IsInitialized.

Dotyczy

Zobacz też