DataTable.GetDataTableSchema(XmlSchemaSet) Metoda

Definicja

Ta metoda zwraca XmlSchemaSet wystąpienie zawierające Web Services Description Language (WSDL) opisujące DataTable usługi sieci Web.This method returns an XmlSchemaSet instance containing the Web Services Description Language (WSDL) that describes the DataTable for Web Services.

public:
 static System::Xml::Schema::XmlSchemaComplexType ^ GetDataTableSchema(System::Xml::Schema::XmlSchemaSet ^ schemaSet);
public static System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType GetDataTableSchema (System.Xml.Schema.XmlSchemaSet? schemaSet);
public static System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType GetDataTableSchema (System.Xml.Schema.XmlSchemaSet schemaSet);
static member GetDataTableSchema : System.Xml.Schema.XmlSchemaSet -> System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType
Public Shared Function GetDataTableSchema (schemaSet As XmlSchemaSet) As XmlSchemaComplexType

Parametry

schemaSet
XmlSchemaSet

XmlSchemaSetWystąpienie.An XmlSchemaSet instance.

Zwraca

XmlSchemaComplexType

Wystąpienie elementu XmlSchemaSet.The XmlSchemaSet instance.

Dotyczy