EntityCollection<TEntity>.OnCollectionDeserialized(StreamingContext) Metoda

Definicja

Używane wewnętrznie do deserializacji obiektów Entity.Used internally to deserialize entity objects.

public:
 void OnCollectionDeserialized(System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Runtime.Serialization.OnDeserialized]
public void OnCollectionDeserialized (System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.Runtime.Serialization.OnDeserialized>]
member this.OnCollectionDeserialized : System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Sub OnCollectionDeserialized (context As StreamingContext)

Parametry

context
StreamingContext

Kontekst przesyłania strumieniowego.The streaming context.

Atrybuty

Dotyczy