OracleLob.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby używane przez ten obiekt.Releases the resources that are used by this object.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dotyczy