SqlByte.IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader) Metoda

Definicja

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml(System::Xml::XmlReader ^ reader) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::ReadXml;
void IXmlSerializable.ReadXml (System.Xml.XmlReader reader);
Sub ReadXml (reader As XmlReader) Implements IXmlSerializable.ReadXml

Parametry

reader
XmlReader

XmlReader

Implementuje

Dotyczy