SqlDouble.UnaryNegation(SqlDouble) Operator

Definicja

Zwraca negację wartości określonej struktury SqlDouble.Returns the negated value of the specified SqlDouble structure.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlDouble operator -(System::Data::SqlTypes::SqlDouble x);
public static System.Data.SqlTypes.SqlDouble operator - (System.Data.SqlTypes.SqlDouble x);
static member ( ~- ) : System.Data.SqlTypes.SqlDouble -> System.Data.SqlTypes.SqlDouble
Public Shared Operator - (x As SqlDouble) As SqlDouble

Parametry

x
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

Zwraca

Struktura SqlDouble, która zawiera wartość negacji.A SqlDouble structure that contains the negated value.

Dotyczy

Zobacz też