SqlInt32.GetXsdType(XmlSchemaSet) Metoda

Definicja

Zwraca język definicji schematu XML (XSD) określonego XmlSchemaSet.Returns the XML Schema definition language (XSD) of the specified XmlSchemaSet.

public:
 static System::Xml::XmlQualifiedName ^ GetXsdType(System::Xml::Schema::XmlSchemaSet ^ schemaSet);
public static System.Xml.XmlQualifiedName GetXsdType (System.Xml.Schema.XmlSchemaSet schemaSet);
static member GetXsdType : System.Xml.Schema.XmlSchemaSet -> System.Xml.XmlQualifiedName
Public Shared Function GetXsdType (schemaSet As XmlSchemaSet) As XmlQualifiedName

Parametry

Zwraca

Wartość string, która wskazuje XSD dla określonego XmlSchemaSet.A string value that indicates the XSD of the specified XmlSchemaSet.

Dotyczy

Zobacz też