SqlInt32.ExclusiveOr(SqlInt32, SqlInt32) Operator

Definicja

Wykonuje bitową operację na wyłączność dla określonych struktur SqlInt32.Performs a bitwise exclusive-OR operation on the specified SqlInt32 structures.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlInt32 operator ^(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlInt32 operator ^ (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member ( ^^^ ) : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlInt32
Public Shared Operator Xor (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlInt32

Parametry

x
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

y
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

Zwraca

Struktura SqlInt32, która zawiera wyniki operacji bitowego XOR.A SqlInt32 structure that contains the results of the bitwise XOR operation.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlInt32.Xor(SqlInt32, SqlInt32)The equivalent method for this operator is SqlInt32.Xor(SqlInt32, SqlInt32)

Dotyczy

Zobacz też