SqlInt32.GreaterThan(SqlInt32, SqlInt32) Operator

Definicja

Porównuje dwa SqlInt32 parametry, aby określić, czy pierwsze jest większe niż sekunda.Compares the two SqlInt32 parameters to determine whether the first is greater than the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator >(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator > (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member ( > ) : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator > (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

y
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest większe niż drugie wystąpienie.A SqlBoolean that is True if the first instance is greater than the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlInt32 ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlInt32 is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlInt32.GreaterThan(SqlInt32, SqlInt32)The equivalent method for this operator is SqlInt32.GreaterThan(SqlInt32, SqlInt32)

Dotyczy

Zobacz też