SqlInt32.IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter) Metoda

Definicja

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml(System::Xml::XmlWriter ^ writer) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::WriteXml;
void IXmlSerializable.WriteXml (System.Xml.XmlWriter writer);
Sub WriteXml (writer As XmlWriter) Implements IXmlSerializable.WriteXml

Parametry

writer
XmlWriter

XmlWriter

Implementuje

Dotyczy