ActivityTagsCollection.CopyTo(KeyValuePair<String,Object>[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy kolekcji do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the collection to an array, starting at a particular array index.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::Object ^>> ^ array, int arrayIndex);
public void CopyTo (System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,object>[] array, int arrayIndex);
abstract member CopyTo : System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, obj>[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, obj>[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As KeyValuePair(Of String, Object)(), arrayIndex As Integer)

Parametry

array
KeyValuePair<String,Object>[]

Tablica, która jest miejscem docelowym elementów skopiowanych z kolekcji.The array that is the destination of the elements copied from collection.

arrayIndex
Int32

Numerowany od zera indeks w tablicy, od którego rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Dotyczy