Principal.Dispose Metoda

Definicja

Usuwa bieżące wystąpienie obiektu Principal.Disposes the current instance of the Principal object.

public:
 virtual void Dispose();
public virtual void Dispose ();
[System.Security.SecurityCritical]
public virtual void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Overridable Sub Dispose ()

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy