Font.FromLogFont Metoda

Definicja

Tworzy Font z określonej struktury logicznej czcionki GDI (LOGFONT).Creates a Font from the specified GDI logical font (LOGFONT) structure.

Przeciążenia

FromLogFont(Object, IntPtr)

Tworzy Font z określonej struktury logicznej czcionki GDI (LOGFONT).Creates a Font from the specified GDI logical font (LOGFONT) structure.

FromLogFont(Object)

Tworzy Font z określonej struktury logicznej czcionki GDI (LOGFONT).Creates a Font from the specified GDI logical font (LOGFONT) structure.

FromLogFont(Object, IntPtr)

Tworzy Font z określonej struktury logicznej czcionki GDI (LOGFONT).Creates a Font from the specified GDI logical font (LOGFONT) structure.

public:
 static System::Drawing::Font ^ FromLogFont(System::Object ^ lf, IntPtr hdc);
public static System.Drawing.Font FromLogFont (object lf, IntPtr hdc);
static member FromLogFont : obj * nativeint -> System.Drawing.Font
Public Shared Function FromLogFont (lf As Object, hdc As IntPtr) As Font

Parametry

lf
Object

ObjectReprezentuje strukturę GDI, LOGFONT z której ma zostać utworzony Font .An Object that represents the GDI LOGFONT structure from which to create the Font.

hdc
IntPtr

Uchwyt do kontekstu urządzenia, który zawiera dodatkowe informacje na temat lf struktury.A handle to a device context that contains additional information about the lf structure.

Zwraca

Font

FontTa metoda tworzy.The Font that this method creates.

Wyjątki

Czcionka nie jest czcionką TrueType.The font is not a TrueType font.

Uwagi

Interfejs GDI LOGFONT lub czcionki logicznej jest strukturą zawierającą 14 właściwości, które opisują określoną czcionkę.A GDI LOGFONT, or logical font, is a structure that contains 14 properties that describe a particular font.

Dotyczy

FromLogFont(Object)

Tworzy Font z określonej struktury logicznej czcionki GDI (LOGFONT).Creates a Font from the specified GDI logical font (LOGFONT) structure.

public:
 static System::Drawing::Font ^ FromLogFont(System::Object ^ lf);
public static System.Drawing.Font FromLogFont (object lf);
static member FromLogFont : obj -> System.Drawing.Font
Public Shared Function FromLogFont (lf As Object) As Font

Parametry

lf
Object

ObjectReprezentuje strukturę GDI, LOGFONT z której ma zostać utworzony Font .An Object that represents the GDI LOGFONT structure from which to create the Font.

Zwraca

Font

FontTa metoda tworzy.The Font that this method creates.

Uwagi

Interfejs GDI LOGFONT lub czcionki logicznej jest strukturą zawierającą 14 właściwości, które opisują określoną czcionkę.A GDI LOGFONT, or logical font, is a structure that contains 14 properties that describe a particular font.

Dotyczy