MetafileFrameUnit Wyliczenie

Definicja

Określa jednostkę miary prostokąta używanego do ustalania rozmiaru i pozycjonowania metapliku.Specifies the unit of measurement for the rectangle used to size and position a metafile. Ta wartość jest określana podczas tworzenia Metafile obiektu.This is specified during the creation of the Metafile object.

public enum class MetafileFrameUnit
public enum MetafileFrameUnit
type MetafileFrameUnit = 
Public Enum MetafileFrameUnit
Dziedziczenie
MetafileFrameUnit

Pola

Document 5

Jednostka miary jest 1/300 cala.The unit of measurement is 1/300 of an inch.

GdiCompatible 7

Jednostka miary to 0,01 milimetra.The unit of measurement is 0.01 millimeter. Zapewnia zgodność z interfejsem GDI.Provided for compatibility with GDI.

Inch 4

Jednostka miary jest 1 cala.The unit of measurement is 1 inch.

Millimeter 6

Jednostka miary wynosi 1 milimetr.The unit of measurement is 1 millimeter.

Pixel 2

Jednostka miary to 1 piksel.The unit of measurement is 1 pixel.

Point 3

Jednostka miary to 1 punkt drukarki.The unit of measurement is 1 printer's point.

Dotyczy