Point.Inequality(Point, Point) Operator

Definicja

Porównuje dwa obiekty Point.Compares two Point objects. Wynik określa, czy wartości właściwości X lub Y dwóch obiektów Point są różne.The result specifies whether the values of the X or Y properties of the two Point objects are unequal.

public:
 static bool operator !=(System::Drawing::Point left, System::Drawing::Point right);
public static bool operator != (System.Drawing.Point left, System.Drawing.Point right);
static member op_Inequality : System.Drawing.Point * System.Drawing.Point -> bool
Public Shared Operator != (left As Point, right As Point) As Boolean

Parametry

left
Point

A Point do porównania.A Point to compare.

right
Point

A Point do porównania.A Point to compare.

Zwraca

true, jeśli wartości właściwości X lub Y właściwości left i right są różne; w przeciwnym razie false.true if the values of either the X properties or the Y properties of left and right differ; otherwise, false.

Dotyczy