PrinterResolutionKind Wyliczenie

Definicja

Określa rozdzielczość drukarki.Specifies a printer resolution.

public enum class PrinterResolutionKind
public enum PrinterResolutionKind
[System.Serializable]
public enum PrinterResolutionKind
type PrinterResolutionKind = 
[<System.Serializable>]
type PrinterResolutionKind = 
Public Enum PrinterResolutionKind
Dziedziczenie
PrinterResolutionKind
Atrybuty

Pola

Custom 0

Rozdzielczość niestandardowa.Custom resolution.

Draft -1

Wersja robocza — rozdzielczość.Draft-quality resolution.

High -4

Wysoka rozdzielczość.High resolution.

Low -2

Niska rozdzielczość.Low resolution.

Medium -3

Średnia rozdzielczość.Medium resolution.

Uwagi

Wszystkie drukarki obsługują rozwiązania o wysokiej, średniej, niskiej i wersji roboczej, chociaż mogą generować te same dane wyjściowe.All printers support high, medium, low, and draft resolutions, although they can generate the same output.

To wyliczenie jest używane przez PrinterResolution klasy, PrinterSettings i PageSettings .This enumeration is used by the PrinterResolution, PrinterSettings, and PageSettings classes.

Aby uzyskać więcej informacji o drukowaniu, zobacz System.Drawing.Printing Omówienie przestrzeni nazw.For more information on printing, see the System.Drawing.Printing namespace overview.

Dotyczy

Zobacz też