XACTTRANSINFO.isoLevel Pole

Definicja

Reprezentuje poziom izolacji skojarzony z tym obiektem transakcji.Represents the isolation level associated with this transaction object. ISOLATIONLEVEL_UNSPECIFIED wskazuje, że nie określono żadnego poziomu izolacji.ISOLATIONLEVEL_UNSPECIFIED indicates that no isolation level was specified.

public: int isoLevel;
public int isoLevel;
val mutable isoLevel : int
Public isoLevel As Integer 

Wartość pola

Dotyczy