XACTTRANSINFO.uow Pole

Definicja

Reprezentuje jednostkę pracy skojarzoną z tą transakcją.Represents the unit of work associated with this transaction.

public: System::EnterpriseServices::BOID uow;
public System.EnterpriseServices.BOID uow;
val mutable uow : System.EnterpriseServices.BOID
Public uow As BOID 

Wartość pola

Dotyczy