KoreanCalendar.ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Zwraca wartość DateTime ustawioną na określoną datę i godzinę w określonej ERA.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the specified era.

public:
 override DateTime ToDateTime(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int millisecond, int era);
public override DateTime ToDateTime (int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int millisecond, int era);
override this.ToDateTime : int * int * int * int * int * int * int * int -> DateTime
Public Overrides Function ToDateTime (year As Integer, month As Integer, day As Integer, hour As Integer, minute As Integer, second As Integer, millisecond As Integer, era As Integer) As DateTime

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

month
Int32

Liczba całkowita z przedziału od 1 do 12 reprezentująca miesiąc.An integer from 1 to 12 that represents the month.

day
Int32

Liczba całkowita z przedziału od 1 do 31 reprezentująca dzień.An integer from 1 to 31 that represents the day.

hour
Int32

Liczba całkowita z przedziału od 0 do 23 reprezentująca godzinę.An integer from 0 to 23 that represents the hour.

minute
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 0 do 59, która reprezentuje minutę.An integer from 0 to 59 that represents the minute.

second
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 0 do 59 reprezentująca sekundę.An integer from 0 to 59 that represents the second.

millisecond
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 0 do 999, która reprezentuje milisekundę.An integer from 0 to 999 that represents the millisecond.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era.

Zwraca

DateTime

DateTimeZostanie ustawiona na określoną datę i godzinę w bieżącym ERA.The DateTime that is set to the specified date and time in the current era.

Wyjątki

yearznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.year is outside the range supported by the calendar.

-lub--or- monthznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.month is outside the range supported by the calendar.

-lub--or- dayznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.day is outside the range supported by the calendar.

-lub--or- hourjest mniejsza od zera lub większa od 23.hour is less than zero or greater than 23.

-lub--or- minutejest mniejsza od zera lub większa niż 59.minute is less than zero or greater than 59.

-lub--or- secondjest mniejsza od zera lub większa niż 59.second is less than zero or greater than 59.

-lub--or- millisecondjest mniejsza od zera lub większa niż 999.millisecond is less than zero or greater than 999.

-lub--or- eraznajduje się poza zakresem obsługiwanym przez kalendarz.era is outside the range supported by the calendar.

Dotyczy

Zobacz też