ThaiBuddhistCalendar.ThaiBuddhistEra Pole

Definicja

Przedstawia bieżącą ocenę ERA.Represents the current era. To pole jest stałe.This field is constant.

public: int ThaiBuddhistEra = 1;
public const int ThaiBuddhistEra = 1;
val mutable ThaiBuddhistEra : int
Public Const ThaiBuddhistEra As Integer  = 1

Wartość pola

Int32

Uwagi

ThaiBuddhistCalendarKlasa rozpoznaje tylko bieżącą ERA.The ThaiBuddhistCalendar class recognizes only the current era. To pole zawsze zwraca wartość 1.This field always returns 1.

Dotyczy

Zobacz też