Int64.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Metoda

Definicja

For a description of this member, see ToInt64(IFormatProvider).For a description of this member, see ToInt64(IFormatProvider).

 virtual long System.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt64;
long IConvertible.ToInt64 (IFormatProvider provider);
Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long Implements IConvertible.ToInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Wartość bieżącego wystąpienia, bez zmian.The value of the current instance, unchanged.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Int64 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the Int64 instance is cast to an IConvertible interface.

Dotyczy