EnumerationOptions Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EnumerationOptions z zalecanymi opcjami domyślnymi.Initializes a new instance of the EnumerationOptions class with the recommended default options.

public:
 EnumerationOptions();
public EnumerationOptions ();
Public Sub New ()

Dotyczy