MatchType Wyliczenie

Definicja

Określa typ dopasowania z symbolami wieloznacznymi do użycia.Specifies the type of wildcard matching to use.

public enum class MatchType
public enum MatchType
type MatchType = 
Public Enum MatchType
Dziedziczenie
MatchType

Pola

Simple 0

Dopasowuje użycie symboli wieloznacznych "*" i "?".Matches using '*' and '?' wildcards.

Win32 1

Dopasowanie przy użyciu semantyki dopasowania stylów systemu Win32 DOS.Match using Win32 DOS style matching semantics. "*", "?", "<", ">" i "" "są uznawane za symbole wieloznaczne.'*', '?', '<', '>', and '"' are all considered wildcards.

Dotyczy