IProgress<T> Interfejs

Definicja

Definiuje dostawcę aktualizacji postępu.Defines a provider for progress updates.

generic <typename T>
public interface class IProgress
public interface IProgress<in T>
type IProgress<'T> = interface
Public Interface IProgress(Of In T)

Parametry typu

T

Typ wartości aktualizacji postępu.The type of progress update value.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
Pochodne

Metody

Report(T)

Zgłasza aktualizację postępu.Reports a progress update.

Dotyczy