Lazy<T,TMetadata>.Metadata Właściwość

Definicja

Pobiera metadane skojarzone z przywoływanym obiektem.Gets the metadata associated with the referenced object.

public:
 property TMetadata Metadata { TMetadata get(); };
public TMetadata Metadata { get; }
member this.Metadata : 'Metadata
Public ReadOnly Property Metadata As TMetadata

Wartość właściwości

TMetadata

Metadane skojarzone z obiektem, do którego się odwołuje.The metadata associated with the referenced object.

Dotyczy