HttpCompletionOption Wyliczenie

Definicja

Wskazuje HttpClient , czy operacje mają być uważane za ukończone, gdy tylko odpowiedź jest dostępna lub po odczytaniu całego komunikatu odpowiedzi, w tym zawartości.Indicates if HttpClient operations should be considered completed either as soon as a response is available, or after reading the entire response message including the content.

public enum class HttpCompletionOption
public enum HttpCompletionOption
type HttpCompletionOption = 
Public Enum HttpCompletionOption
Dziedziczenie
HttpCompletionOption

Pola

ResponseContentRead 0

Operacja powinna zostać zakończona po przeczytaniu całej odpowiedzi, w tym zawartości.The operation should complete after reading the entire response including the content.

ResponseHeadersRead 1

Operacja powinna zakończyć się zaraz po otrzymaniu odpowiedzi i odczytaniu nagłówków.The operation should complete as soon as a response is available and headers are read. Zawartość nie jest jeszcze odczytana.The content is not read yet.

Dotyczy