IWebProxyScript Interfejs

Definicja

Udostępnia interfejs podstawowy służący do ładowania i uruchamiania skryptów w celu automatycznego wykrywania serwera proxy.Provides the base interface to load and execute scripts for automatic proxy detection.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public interface class IWebProxyScript
public interface IWebProxyScript
type IWebProxyScript = interface
Public Interface IWebProxyScript

Metody

Close()

Zamyka skrypt.Closes a script.

Load(Uri, String, Type)

Ładuje skrypt.Loads a script.

Run(String, String)

Uruchamia skrypt.Runs a script.

Dotyczy