OperationalStatus Wyliczenie

Definicja

Określa stan operacyjny interfejsu sieciowego.

public enum class OperationalStatus
public enum OperationalStatus
type OperationalStatus = 
Public Enum OperationalStatus
Dziedziczenie
OperationalStatus

Pola

Dormant 5

Interfejs sieciowy nie jest w stanie przesyłania pakietów danych; oczekuje na zdarzenie zewnętrzne.

Down 2

Interfejs sieciowy nie może przesyłać pakietów danych.

LowerLayerDown 7

Interfejs sieciowy nie może przesyłać pakietów danych, ponieważ działa na jednym lub kilku innych interfejsach, a co najmniej jeden z tych interfejsów "niższej warstwy" nie działa.

NotPresent 6

Interfejs sieciowy nie może przesyłać pakietów danych z powodu braku składnika, zazwyczaj składnika sprzętowego.

Testing 3

Interfejs sieciowy uruchamia testy.

Unknown 4

Stan interfejsu sieciowego nie jest znany.

Up 1

Interfejs sieciowy działa; może przesyłać pakiety danych.

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia podsumowanie wszystkich interfejsów na komputerze lokalnym.

void ShowInterfaceSummary()
{
  array<NetworkInterface^>^interfaces = NetworkInterface::GetAllNetworkInterfaces();
  System::Collections::IEnumerator^ myEnum5 = interfaces->GetEnumerator();
  while ( myEnum5->MoveNext() )
  {
   NetworkInterface ^ adapter = safe_cast<NetworkInterface ^>(myEnum5->Current);
   Console::WriteLine( "Name: {0}", adapter->Name );
   Console::WriteLine( adapter->Description );
   Console::WriteLine( String::Empty->PadLeft( adapter->Description->Length, '=' ) );
   Console::WriteLine( " Interface type .......................... : {0}",
     adapter->NetworkInterfaceType );
   Console::WriteLine( " Operational status ...................... : {0}", adapter->OperationalStatus );
   String^ versions = "";

   // Create a display string for the supported IP versions.
   if ( adapter->Supports( NetworkInterfaceComponent::IPv4 ) )
   {
     versions = "IPv4";
   }

   if ( adapter->Supports( NetworkInterfaceComponent::IPv6 ) )
   {
     if ( versions->Length > 0 )
     {
      versions = String::Concat( versions, " " );
     }

     versions = String::Concat( versions, "IPv6" );
   }

   Console::WriteLine( " IP version .............................. : {0}", versions );
   Console::WriteLine();
  }

  Console::WriteLine();
}
public static void ShowInterfaceSummary()
{

  NetworkInterface[] interfaces = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces();
  foreach (NetworkInterface adapter in interfaces)
  {
    Console.WriteLine ("Name: {0}", adapter.Name);
    Console.WriteLine(adapter.Description);
    Console.WriteLine(String.Empty.PadLeft(adapter.Description.Length,'='));
    Console.WriteLine(" Interface type .......................... : {0}", adapter.NetworkInterfaceType);
    Console.WriteLine(" Operational status ...................... : {0}",
      adapter.OperationalStatus);
    string versions ="";

    // Create a display string for the supported IP versions.
    if (adapter.Supports(NetworkInterfaceComponent.IPv4))
    {
       versions = "IPv4";
     }
    if (adapter.Supports(NetworkInterfaceComponent.IPv6))
    {
      if (versions.Length > 0)
      {
        versions += " ";
       }
      versions += "IPv6";
    }
    Console.WriteLine(" IP version .............................. : {0}", versions);
    Console.WriteLine();
  }
  Console.WriteLine();
}

Uwagi

To wyliczenie definiuje prawidłowe wartości właściwości OperationalStatus .

Dotyczy